CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı

CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı 2014 yılında Eskişehir’de kurulmuştur. Laboratuvarımız bünyesinde; iş sağlığı ve güvenlik hizmetleri, elektrik ve topraklama ölçümleri, basınçlı kap muayeneleri, kaldırma ve iletme makine muayeneleri yapılmaktadır. ...

Hakkımızda
Müşteri Şikayet, Öneri formunu ve Talep, değerlendirme formunu mail ya da faks ile iletebilirsiniz.
E-posta: bilgi@canturkisg.com.tr / Faks: 0222 222 20 14

CANTÜRK ÇEVRE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜM TEST ANALİZ LAB. SAN TİC . LTD. ŞTİ. ÜST YÖNETİMİ olarak ;

Yapılan işlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, yeterlik, karar alma ve çalışmalardaki objektifliği ve dürüstlüğü zedeleyebilecek, ticari, mali, idari vs hiçbir faaliyet içerisine girmeyeceğimizi; Müşterilerimize ait tescilli hakları ve bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde koruyacağımızı , bu bağlamda raporlarla veya yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili hiçbir doküman ve bilgiyi 3.şahıslara vermeyeceğimizi (yetkili makamların kanuni istekleri hariç), Herhangi bir baskı ile karşılaştığımızda yetkili makamları bilgilendireceğimizi, laboratuvarın bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı, tarafsız olarak A Tipi Muayene Kuruluşu olma şartlarını karşılayacağımızı ve bunu tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağımızı ( Muayenesi yapılan cihaz tasarımcısı, montajcısı , satın alan , tedarik eden vb olmak ) , TS EN ISO / IEC 17020 Standardı gerekliliklerine uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. “